Karina Rogozyan 
P1021269_edited.jpg
  • LinkedIn

Karina Rogozyan

Associate
Phone: 909.456.3476

Email: Karina.Rogozyan@marcusmillichap.com
CA RE Lic: 02025512